Branchediploma ANBOS

Vaak wordt gevraagd is het diploma voor Visagie erkend?

Nu, hier is veel over te zeggen: Wij nemen al 35 jaar een examen af voor onze leerlingen, dit doen wij intern met 3 examinatoren (waarvan 1 examinator van buiten af komt). Dit diploma is in het vak van Visagie en Haarstyling een erkend diploma, d.w.z dat iedereen dit diploma kent als een goed, degelijk en creatief diploma. Op een zeer hoog niveau. Fotografen, modellen- en visagistenbureau’s, film- en produktiemaatschappijen, televisiezenders, etc etc, weten wat de visagisten van Dik Peeters kunnen als zij met dit diploma aankomen. Dik Peeters is geregistreerd bij het CRKBO, een uitvoeringsinstantie van de overheid die nagaat of je een professionele opleiding bent.

Het geeft dus als het ware aan wat je kan en hoe goed je bent.

Inmiddels is de ANBOS begonnen met een Branchediploma Visagie. Dit betekent dat de ANBOS dit is gestart , omdat het idee daar was, dat er een soort landelijke erkenning moest zijn. Deze landelijke erkenning is dus niet zo zeer voor DIK PEETERS nodig, omdat wij deze erkenning in het vak al hebben. Echter de erkenning is wel nodig voor kleinere, pas gestarte opleidingen, die hier dan ook graag aan mee willen werken zodat zij ook meer erkenning zullen krijgen. En als het waren mee kunnen liften met een grotere organisatie.

Toch willen ook wij, voor diegene, die dat graag zouden willen het Branchediploma Visagie aanbieden. Dit betekent dat je dus via ons aan het Branchediploma mee kan doen. Dit hoef je niet te beslissen voordat je aan de opleiding begint, maar dit kan ook rustig aan het eind van de opleiding worden besloten.

De ANBOS wil graag dat dit een landelijk erkend diploma gaat worden. Hier gaan zij de komende jaren aan werken, en de tijd zal dit moeten leren, hoe dit diploma in het vak ontvangen gaat worden en of het daadwerkelijk bij bedrijven de uitstraling gaat geven die gehoopt wordt.
Wij zijn als Dik Peeters wel nauw betrokken geweest bij de samenstelling van de eisen en hebben de vergaderingen bezocht om uiteraard van alles op de hoogte te zijn. Wij staan hier niet negatief tegen over, echter moet de toekomst uitwijzen of het ook erkend gaat worden. Daarom zullen wij voor een ieder de mogelijkheid bieden om mee te doen. En zullen wij in onze lessen uitleg en begeleiding geven.

Copyright © 2018 haar & make up Dik Peeters